En möjlighet till förändring i Chitarkoli

Visionen för Hand in Hand Sverige är en värld där varje individ har styrkan, motivationen och möjligheten att ta sig ur fattigdom, och där kommande generationer har förmågan att utveckla sina samhällen mot en hållbar framtid. Genom sitt samarbete med Hand in Hand har Bombayworks, under en period av 27 månader, sett till att över 150 företagare har utbildats i självhjälpsgrupper. Detta bidrar i sin tur direkt till avsevärt förbättrade framtidsutsikter för hela Chitarkoli-samhället i Indien i flera avseenden. Förutom att etablera nya företag har över 100 jobbmöjligheter skapats.

Som ett resultat har både individuell och kollektiv självkänsla stärkts, vilket har lett till avsevärt förbättrad kommunikation med lokala myndigheter, råd, köpare och kunder. I slutändan har detta stärkt medborgerliga rättigheter. Med tanke på att den absoluta majoriteten av företagarna är kvinnor, har också jämställdheten i Chitarkoli tagit enorma kliv framåt.

https://a.storyblok.com/f/223101/1140x641/888419e988/woman_on_stairs_in_yellow_room.jpg

Förbättrad hälsa och välbefinnande - Hand in Hand och Bombayworks investerar i Chitarkolis välfärd.

När småföretag blomstrar och inkomsterna ökar, blir förbättrad folkhälsa en naturlig följd för hela det lokala samhället. Detta är avgörande i Chitarkoli, där invånarna har långt till närmaste vårdcentral. Därför har Hand in Hand etablerat en hälsocentral där över 150 invånare har behandlats för olika åkommor och cirka femtio undernärda barn har fått hjälp. Bättre hälsa och hygien är vanligtvis de omedelbara men också långsiktiga effekterna av dessa insatser.

Hand in Hand ser till att företag håller en grön profil med seriösa miljöambitioner. Verksamheten i Chitarkoli är inget undantag. Avfallshantering är centralt, liksom regelbundna insatser för att rengöra lokala vattendrag från plast och skräp.

Läs mer på handinhandsweden.se

Vi vill alltid
göra mer

Vill ni ha en partner med fokus på hållbarhet? Eller driver ni en välgörenhetsorganisation? Tror ni att vi tillsammans kan göra världen till en bättre plats, då lyssnar vi gärna.

Låt oss veta mer
Veronica von Feilitzen

Kontakta Veronica

Vill du veta mer om hur vi arbetar? Kontakta Veronica von Feilitzen, CEO, för att ta reda på hur vi kan hjälpa er er digitala resa.

Boka möte med Veronica
Anna Frössén

Kontakta Anna

Har du frågor om oss, digital tillväxt eller vill du bolla digitala utmaningar du står inför just nu? Kontakta Anna Frössén, Head of sales.

Boka möte med Anna