Vad är interna länkar?

Interna länkar är helt enkelt länkarna som pekar till andra sidor på samma hemsida. Motpolen är externa länkar, som istället pekar till sidor på andra webbplatser. De interna länkarna hjälper såväl besökare som sökmotorer att navigera på en sida. De skapar dessutom en hierarki och struktur som användare och sökmotorer kan följa.

Interna länkar är en grundläggande del av SEO och UX som är alldeles för lätt att missa. Trots att de sällan får lika mycket tid i rampljuset som externa länkar, spelar de en stor roll för er hemsidas synlighet och användarupplevelse. Vi går igenom hur i den här artikeln.

Därför är interna länkar viktiga

En metafor som vi gillar att använda är Wikipedia. Föreställ dig att du landar på sidan för träd och möts av information som berör det övergripande ämnet. Under tiden som du läser får du upp ögonen för en specifik komponent av träd, exempelvis löv. Vi tar för givet att det finns en länk till löv just där i texten (förutsatt att artikeln existerar), tanken av att behöva gå in på en megameny och navigera till varje enskild sida känns väldigt främmande och bökigt.

Samma princip gäller för er hemsida, oavsett om det rör sig om specifika produkter eller nyhetssidor så är det bra att addera interna länkar där det är logiskt.

Varför är interna länkar bra ur ett SEO-perspektiv?

1. Förbättrar användarupplevelsen

Interna länkar hjälper besökare att enkelt hitta relevant innehåll på er webbplats. Genom att länka till relaterade artiklar, produkter eller tjänster, kan ni hålla besökare engagerade längre och minska bounce-raten.

2. Förbättrar indexeringen

När sökmotorer som Google crawlar er webbplats använder de också interna länkar för att upptäcka och indexera sidor. Välstrukturerade, och konsekventa, interna länkar säkerställer att alla viktiga sidor på er hemsida blir indexerade snabbt.

3. Fördelar länkkraft

Interna länkar hjälper till att fördela “länkkraft” (link equity) genom hela webbplatsen. Genom att länka från starka sidor till nyare eller mindre besökta sidor kan ni  förbättra deras rankingpotential.

4. Förbättrar SEO och ranking

Genom att strategiskt använda interna länkar kan ni hjälpa sökmotorer att förstå vilka sidor som är viktigast på er webbplats. Detta kan förbättra er övergripande SEO och ranking i sökmotorerna.

Så optimeras interna länkar

1. Skapa en tydlig hierarki

Bygg en tydlig webbplatsstruktur där viktiga sidor ligger nära hemsidan. Använd interna länkar för att binda samman relaterat innehåll och skapa en logisk navigationsstruktur. Detta kallas ofta pillar-cluster-struktur. Vi går igenom det mer nedan.

2. Använd beskrivande ankartext

Ankartexten är den klickbara texten i en länk. Använd beskrivande och relevanta ankartexter som tydligt indikerar vad den länkade sidan handlar om. Detta hjälper både användare och sökmotorer att förstå länkens syfte. Undvik länkar som bara heter här eller läs mer.

3. Länka djupt och brett

Försök att länka till så många olika sidor som möjligt, inte bara till startsidan eller huvudsidor. Det är enkelt att glömma bort gamla sidor. Men genom att se till att länkarna även når äldre artiklar hjälper ni sökmotorerna att indexera fler sidor.

4. Undvik överdriven länkning

För många interna länkar på en sida förvirrar både användare och sökmotorer. Var selektiv och länka bara där det är relevant och användbart. Krysta inte heller in länkar bara för sakens skull.

Skapa en pillar-cluster-struktur

Vi har tidigare nämnt (i artikeln om köpta länkar och Googles SGE-uppdatering), att innehållet är viktigare än någonsin för att skapa auktoritet. Ett sätt att göra det är genom en pillar och cluster strategi. Tillbaka till Wikipedia-exemplet: Träd-artikeln är pelaren, som i sin tur länkar till de olika kluster-sidorna; löv, blad, blommor osv. På så vis signalerar ni att er sida innehåller god och bred kunskap om det övergripande ämnet. När ni så småningom publicerar er nya artikel om rotsystem kommer alla artiklar under pelarämnet träd att stärkas. Förutsatt att den interna länkstrukturen efterlevs. Det här belyser även vikten av att ha en långsiktig SEO strategi med detta i åtanke.

Vanliga misstag med interna länkar

1. Bristande uppdateringar

Glöm inte att uppdatera interna länkar när ni  lägger till nytt innehåll eller ändrar strukturen på er webbplats. Detta säkerställer att alla länkar förblir aktuella och att användarna kommer till sidan ni  vill. 

2. Trasiga länkar

Då och då är det en god idé att leta rätt på eventuella trasiga länkar på er sida och åtgärda dem omedelbart. Trasiga länkar skadar användarupplevelsen och kan påverka er SEO negativt. Det finns många SEO-verktyg som kan hjälpa dig att identifiera trasiga länkar, exempelvis Screaming frog.

3. Felaktig ankartext

Missvisande eller överdrivet generisk ankartext leder till förvirrade användare och sökmotorer. Använd istället beskrivande ankartext som tydligt förklarar vad den länkade sidan handlar om.

Sammanfattning

Interna länkar en ofta underskattad del av en SEO-strategi och har en stor inverkan på användarupplevelsen, underlättar indexeringen och stärker er hemsidas auktoritet. En genomtänkt och strukturerad intern länkstruktur är ofta skillnaden mellan en rörig och välorganiserad hemsida.

Veronica von Feilitzen

Kontakta Veronica

Vill du veta mer om hur vi arbetar? Kontakta Veronica von Feilitzen, CEO, för att ta reda på hur vi kan hjälpa er er digitala resa.

Boka möte med Veronica
Anna Frössén

Kontakta Anna

Har du frågor om oss, digital tillväxt eller vill du bolla digitala utmaningar du står inför just nu? Kontakta Anna Frössén, Head of sales.

Boka möte med Anna